Klantenservice

Hoe zeg ik mijn verzekering op?

Vanaf 1 januari 2010 is een looptijd van één jaar het uitgangspunt voor nieuwe schadeverzekeringen. De eenjarige contracten die na één jaar worden verlengd, zijn na dat eerste jaar dagelijks opzegbaar met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Eveneens is vanaf 1 maart 2010 het zogenaamde ‘stilzwijgend verlengen’ van schadeverzekeringen beëindigd. U krijgt tijdig informatie over een naderende verlenging en mogelijkheden om de polis eventueel op te zeggen. Als u verder niets doet, wordt de verzekering voortgezet. Dit om te voorkomen dat u (onwetend en ongewild) onverzekerd raakt.

Opzeggen kan alleen per post of e-mail. De opzegging kunt u richten aan verzekering-vergelijken.nl.

Bij tussentijdse beëindiging ontvangt u de teveel betaalde premie terug met verrekening van royementskosten..

Hoe gaat het betalen van de premie?

De premie wordt door Voogd & Voogd Assuradeuren (de gevolmachtigde namens de verzekeraar) aan u gefactureerd en geïncasseerd middels een acceptgiro of automatische incasso.

De premie voor de meeste verzekeringen kan per jaar, halfjaar, kwartaal en per maand worden betaald. Het incasseren van termijnbedragen gebeurt uitsluitend met automatische incasso.

De automatische incasso stopt automatisch bij het opzeggen van de verzekering.

De premie is niet tijdig betaald

Als de verzekeringspremie niet tijdig kan worden geïncasseerd of niet tijdig wordt voldaan dan heeft u na herhaald verzoek om de premie te voldoen geen dekking op de polis.

Als de premie na herhaald verzoek niet wordt voldaan dan wordt de polis geroyeerd. In zo’n geval kan dat problemen opleveren bij het aanvragen van een nieuwe en of andere verzekering bij dezelfde of een andere verzekeraar. U heeft te maken gehad met een verzekeraar die de polis heeft geroyeerd wegens wanbetaling.

Moet ik het polisblad controleren?

Zodra u de nieuwe polis ontvangt is het van belang dat u goed controleert of de polis juist is. Dit voorkomt problemen als u eventueel later op de polis moet claimen.

Wanneer u fouten ziet op uw polis, kunt u direct contact opnemen met verzekering-vergelijken.nl en wij zorgen dat u een polis met uw correcte gegevens in uw bezit krijgt.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Een verzekeraar bepaalt de premie aan de hand van verschillende zaken. De verzekeraar kijkt onder andere naar: leeftijd - jongeren tot 25 jaar betalen relatief veel. Ook voor ouderen geldt soms een toeslag; kenmerken van het motorrijtuig - onder meer het gewicht, prijs en type auto zijn van invloed op de premie; woongebied - stedelijke gebieden kennen grotere risico's op schade en dat kan leiden tot een toeslag; het aantal kilometers dat je per jaar rijdt - veel verzekeraars laten de premie afhangen van het aantal kilometers dat je rijdt. Dus minder kilometers betekent minder premie; of je de auto privé of zakelijk gebruikt; het aantal schadevrije jaren.

Waarom is de premie in de stad hoger voor mijn autoverzekering?

Premies van autoverzekeringen worden bepaald op basis van statistieken en in bepaalde provincies en plaatsen worden meer schades geclaimd. Dit is van invloed op de premie.

Wanneer je in de stad woont is er een grotere kans op schade dan wanneer je op het platteland woont. Daarom vragen verzekeraars een toeslag wanneer je in de stad woont.

Is een autoverzekering verplicht?

Als je een auto bezit is een WAM verzekering verplicht. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, in de volksmond WA verzekering, dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van schade veroorzaakt met uw motorrijtuig. Zonder deze verzekering bent u strafbaar en volgt een forse bekeuring.

Het maakt niet uit of uw motorrijtuig achter slot en grendel in de garage staat. Alleen door het schorsen van een auto en vervolgens op te bergen kun je voorkomen dat je een autoverzekering moet hebben, maar dan mag de auto ook niet meer gebruikt worden.

Wat is bij een ongevallenverzekering inzittenden verzekerd?

Een ongevallenverzekering inzittenden keert een vast bedrag uit aan de inzittende wanneer deze door een ongeluk invalide wordt of overlijdt. Het bedrag dat wordt uitgekeerd staat in je polisvoorwaarden.

Voor deze verzekering maakt het niet uit wie er schuld heeft. Er is geen verband tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijke geleden schade, maar wel de mate van invaliditeit. De dekking geldt voor de inzittenden die in de auto zitten, tijdens het in- en uitstappen en bij het uitvoeren van een noodreparatie langs de weg.

Een ongevallenverzekering inzittenden verzekert niet de daadwerkelijke schade

Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering en keert een vooraf afgesproken bedrag uit. Een schadeverzekering inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade. Denk hierbij aan schade aan kleding of bijvoorbeeld (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

Hoe hoog is de uitkering?

De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van invaliditeit. Verzekeraars hebben hiervoor tabellen opgenomen in de polisvoorwaarden. Bij overlijden wordt vaak een lager bedrag uitgekeerd. De hoogte van de bedragen verschillen per autoverzekeraar. Voorbeelden van de uitkeringen staan in onderstaand tabel:

  Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3
Overlijden € 15.000,- € 20.000,- € 25.000,-
Blijvende invaliditeit € 45.000,- € 60.000,- € 75.000,-

Wanneer keert een ongevallenverzekering inzittenden niet uit?

Uitkering is aan verschillende voorwaarden gebonden. Zo wordt er bijvoorbeeld niet uitgekeerd als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft, de bestuurder onder invloed rijdt of de particuliere auto als taxi wordt gebruikt.

Wat is bij een schadeverzekering inzittenden verzekerd?

Een schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade die de bestuurder en inzittenden in uw auto hebben door een ongeval. De schuld van het ongeval is voor deze verzekering niet van belang. Het is een aanvullende verzekering op een autoverzekering.

Welke schades worden gedekt?

Een schadeverzekering vergoedt materiële schade, letselschade en 'gevolgschade'. Voorbeelden van gevolgschade zijn: schade aan kleding en bagage, medische kosten en inkomstenverlies door het letsel.

Niet gedekt

Schade aan het voertuig zelf is niet verzekerd. Deze schade wordt vergoed door een beperkte of volledige casco autoverzekering.

Wat houdt een nieuwwaarderegeling in?

Een nieuwwaarderegeling is onderdeel van een volledig cascoverzekering (All Risk verzekering) betekent dat wanneer je auto gestolen wordt of total loss raakt, de nieuwwaarde van de auto wordt uitgekeerd en niet de dagwaarde.

Termijn nieuwwaarderegeling 1 tot 3 jaar

De termijn van de nieuwwaarderegeling verschilt per autoverzekering. 12 maanden is standaard, sommige verzekeraars bieden een nieuwwaarderegeling van drie jaar. Dat kan een belangrijke overweging zijn om bij de aanschaf van een nieuwe auto voor zo'n verzekeraar te kiezen.

De regeling geldt meestal niet voor duurdere auto’s (duurder dan € 50.000,-). Bij sommige verzekeraars is de regeling alleen geldig als je de eerste eigenaar van de auto bent.

Let op definitie Nieuwwaarde

Enkele verzekeraars berekenen gedurende een bepaalde termijn de waarde van de auto op basis van een vaste afschrijving van de nieuwwaarde. Dit wordt ook wel eens een nieuwwaarderegeling genoemd, maar dat betekent niet dat je de daadwerkelijke nieuwwaarde krijgt vergoed. Je krijgt alleen een iets hogere vergoeding dan de dagwaarde.

Wat zijn de voordelen om online op zoek te gaan naar een autoverzekering?

Wanneer u online op zoek gaat naar een autoverzekering met Autoverzekering-Vergelijken.nl kunt u kiezen uit verschillende aanbiedingen en dekkingen die bij uw auto en budget passen. Op Autoverzekering-Vergelijken.nl kunt u verschillende offertes ontvangen, de beste prijs kiezen en vervolgens direct de autoverzekering afsluiten die het beste bij u past. Dan kunt u direct verzekerd zijn.

Het belangrijkste voordeel om online te shoppen voor een autoverzekering is de prijs. Door automatisering en het passeren van de tussenpersonen besparen verzekeraars op de kosten. Deze kostenbesparing wordt deels doorgerekend naar de consument, want autoverzekeringen zijn via internet gemiddeld 27% goedkoper dan bij de tussenpersoon op de hoek.

Wat te doen bij autoschade?

Neem in geval van nood contact op met de alarmcentrale van de autoverzekeraar. Dit telefoonnummer vind je terug op de groene kaart. Als er geen sprake is van een noodgeval vul dan het Europees schadeformulier en laat die ook door de tegenpartij ondertekenen. Bij twijfel kun je telefonisch contact opnemen met Verzekering-Vergelijken.

Waarschuw indien nodig de politie en maak foto’s van de schade of het ongeval. Noteer de naam en gegevens van eventuele getuigen.

Wanneer je auto gestolen is of als er is ingebroken, doe dan direct aangifte bij de politie. Neem een kopie van de aangifte mee en neem contact op met je verzekeraar.

Ruitschade kun je vaak direct regelen bij één van de aangesloten autoruit herstelbedrijven.

Het formulier kunt u met kopieën van de schadedocumenten (proces verbaal, foto’s, bonnetjes, reparatiefacturen etc.) zenden naar:

Verzekering-Vergelijken
Postbus 155
9200 AD DRACHTEN

Of e-mailen naar info@verzekering-vergelijken.nl

Na ontvangst van uw schadeformulier wordt uw schademelding in behandeling genomen indien de verzekering bij ons is afgesloten. U ontvangt van ons een bevestiging van de ontvangst van uw schademelding.

Maakt het voor mijn premie uit waar ik woon?

Ja. In de stad is de kans op schade het grootst en daarom betaal je daar meer premie. Ook in de dorpen in de Randstad zal je in de regel meer voor de autoverzekering betalen dan in een kleine plaats in bijvoorbeeld Drenthe. Als je in een dure regio woont, kun je de premie voor de autoverzekering verlagen door bijvoorbeeld het aantal kilometers dat je per jaar rijdt goed in te schatten, want bij veel verzekeraars betaal je minder als je weinig rijdt.

Hoe werkt het met schadevrije jaren en een lease auto?

Ook als je een lease auto hebt gereden bouw je een no-claim korting op. Deze kun je vaak meenemen wanneer je privé een autoverzekering wilt aanvragen voor een eigen auto. Zo profiteer je van de schadevrije jaren die je tijdens de leaseperiode hebt opgebouwd.

Als je schadevrije jaren mee wilt nemen naar een privé autoverzekering heb je een no-claim verklaring of een verklaring van schadevrij rijden nodig van de leasemaatschappij. Zo’n bewijs is vergelijkbaar met een royementsverklaring.

Een no-claim verklaring of een verklaring van schadevrij rijden kun je meestal telefonisch, online of schriftelijk bij de leasemaatschappij of via de dealer aanvragen. Hou dan het kenteken bij de hand. Let erop dat je deze verklaring meestal maar één keer kunt opvragen.

Voor het verkrijgen van een bewijs of verklaring moet het leasecontract zijn afgelopen en de leasemaatschappij de autoverzekering hebben verzorgd.

Royementsverklaring

Een royementsverklaring werd afgegeven door de autoverzekeraar. Dit was een verklaring over het aantal opgebouwde schadevrije jaren. De nieuwe verzekeraar gebruikte deze om het aantal schadevrije jaren vast te stellen en o.a. op basis daarvan de premie berekenen.

Vanaf 2007 worden royementsgegevens centraal bijgehouden in de databank Roy Data. Deze databank vervangt de papieren verklaring. Het voordeel is dat je bij het wisselen van autoverzekeraar geen papieren royementsverklaring meer hoeft door te sturen.

De Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS) is verantwoordelijk voor het Roy Data systeem. SEPS biedt inzagerecht. Als je gebruikt maakt van dit inzagerecht is dit geen officiële royementsverklaring. Als de nieuwe (buitenlandse) verzekeraar het wenst kun je deze opvragen bij je verzekeraar.

autoverzekering contact

Hulp nodig?

Bel 0512 - 305 987
of stuur ons een e-mail.


De voordelen op een rij


Veilig en vertrouwd

Kwaliteit staat bij Autoverzekering Vergelijken hoog in het vaandel. Daarom zijn wij aangesloten bij diverse organisaties welke de kwaliteit van Autoverzekering Vergelijken waarborgen:


Meer informatie

U bent nu hier: Klantenservice »